Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i b2match Sverige-Belgien 4 oktober för Qamcom

Diarienummer
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Träffa kunder och partners.

Resultat och förväntade effekter

Nya kunder och partners.

Upplägg och genomförande

Resa till B2Match i Bryssel. 2 personer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-04704

Statistik för sidan