Deltagande i b2match Sverige-Belgien 4 oktober för Qamcom

Diarienummer 2017-04704
Koordinator QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB - QAMCOM RESEARCH AND TECHNOLOGY AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Träffa kunder och partners.

Resultat och förväntade effekter

Nya kunder och partners.

Upplägg och genomförande

Resa till B2Match i Bryssel. 2 personer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.