Deltagande delegation Sydafrika

Diarienummer 2015-06063
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - Swedish Medtech
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom den workshop som genomfördes ökade förståelsen bland representanterna kring vilka områden som kan fungera för samverkansprojekt mellan länderna och man var eniga om att det finns goda förutsättningar för att driva forskningsprojekt inom område Hälsa mellan Sverige och Sydafrika.

Resultat och förväntade effekter

Under workshopen arbetades det fram några områden vilka kan ses som primära för ett kommande samarbete. Det uttrycktes tydligt ett engagemang och vilja i att gå vidare med konkreta projekt och förslaget är att man ska mötas i vår för att arbeta vidare och konkretisera de områden som identifierats.

Upplägg och genomförande

Det var relevanta och kunniga representanter för bägge länderna som genomförde en workshop men en tydlig målsättning och utfallet var helt i linje med planeringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.