Dekontaminerande tvätteknik

Diarienummer 2016-02944
Koordinator RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET I STORGÖTEBORG - HUVUDBRANDSTATION GÅRDA
Bidrag från Vinnova 225 742 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling våren 2016

Syfte och mål

Räddningstjänsten Storgöteborg behövde en lösning kring dekontaminering av larmkläder. Syftet med projektet var att identifiera vilken teknik som krävs och finna aktörer som kan lösa behovet men även att lära oss denna typ av projektföring samt föra över arbetssättet till andra räddningstjänster. Tekniken för att dekontaminera utrustning är nu identifierad och det finns aktörer på marknaden som kan lösa behovet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är nu en säkerställd reningsprocess för våra kontaminerade larmkläder. Effekten blir en säkerställd hantering med en leverantör för denna tjänst till Räddningstjänsten. Vi inom förbundet har också lärt oss att hantera nationella ansökningsförfaranden och att driva projekt enligt VINNOVA:s förutsättningar och krav.

Upplägg och genomförande

Upplägget är ett projekt med fastställd tidsplan och deltagare samt beslutsnivåer. Formulering av behov, RFI, förkommersiellt förfarande inklusive säkerställd teknisk metod. Genomförandet följde ramarna men behovet av RFI och ett förkommersiellt förfarandet uppstod inte. Den tekniska metod som krävs för uppdraget är säkerställd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.