Decentraliserad Tidserver

Diarienummer 2013-02226
Koordinator CONEMTECH AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en decentraliserad tidsserver som löser problemet med exakt frekvens och tidssynkronisering av noder i stora datanätverk, fått den godkänd av relevanta myndigheter och tecknat avtal om en tillverkningslicens med en partner för massproduktion och installation i operatörers nätverk av basstationer och smarta elnät.

Resultat och förväntade effekter

Konceptet med decentraliserade tidsservrar har tagits emot mycket väl av operatörer inom såväl telekom- som kraftindustrin. Avtalsskrivningen med vår partner har varit mer komplex och tidskrävande än vad vi förväntat oss men har även öppnat upp för nya möjligheter.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre faser, där den första fasen tog fram en demonstrator för diskussioner med partner och slutkund för att visa konceptet med decentraliserad tidsserver. Den andra fasen tog fram en prototyp för fälttester och produktcertifiering. I den tredje fasen skrev vi ett avtal för vår nyckelkomponent i EGM-produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.