Datadrivna betalningar

Diarienummer 2015-01829
Koordinator MONDIDO PAYMENTS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Genom intervjuer och undersökningar har vi under projekttiden tagit fram nya mätpunkter och möjligheter för korsanalys för våra kunder och förfinat funktionerna för att skärpa vårt erbjudande inom betalningar med analys. Vi har uppfyllt satta mål för projektet och tagit fram nya mätpunkter och möjligheter för korsanalys och anser därmed att projektet har varit lyckat och har uppfyllt uppsatta mål.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet har lett till att vi har hittat nya, unika mätpunkter som kommer att förbättra vårt erbjudande mot nya kunder. Vi har redan i möten med potentiella kunder fått gehör för det som uppkommit under projektet och kommer att sammanställa exempel i marknadsföringsmaterial gentemot nya kunder som vi hoppas kommer att leda till bättre och snabbare avslut.

Upplägg och genomförande

Vi utgick ifrån att alla behov är olika vilket gav oss utgångspunkten med att ta fram metadata i betalningar. Efter diskussioner med fokusgrupper och kunder, hittade vi ett antal mätpunkter som t.ex. belopp, produktkategori, och annan information som är intressant att kunna mäta och utvärdera. Efter en undersökande fas, gick vi in i produktionsfasen där vi tog fram en flexibel modell för att kunna jobba med olika typer av data i gränssnitt och databas. Under genomförandet hade vi en modell för att iterativt arbeta fram teknik och dokumentation baserad på kontinuerlig feedback.

Externa länkar

Officiell webbplats

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.