Databas och forskning i finansiell ekonomi

Diarienummer 2014-04368
Koordinator Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 965 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Forskning om finansiella marknader

Syfte och mål

En databas avseende aktieägande i svenska publika bolag har skapats vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Databasen benämns som VIRSO (Visby Reserach in Stock Ownership) och möjliggör detaljerade analyser av aktieägandet i svenska publika bolag under perioden 2000-2017.

Resultat och förväntade effekter

Databasen har utnyttjats av studenter och forskare från flera olika högskolor och universitet. Ett antal vetenskapliga uppsatser, publicerade i välrenommerade tidskrifter har utnyttjat VIRSO-databasen.

Upplägg och genomförande

Databasen har successivt byggts ut och förfinats. Krav på sekretess från dataavlämnaten har infriats. Vi har också ansökt om att få datakänedom om individer med ISK konton (Investeringssparkonto).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.