Databas och forskning i finansiell ekonomi

Diarienummer 2014-04368
Koordinator Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 965 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att konstruera en finansiell databas som visar aktieägandet i svenska börsföretag samt att göra den generellt tillgänglig för forskare.

Förväntade effekter och resultat

När databasen är färdig, och tillgänglig via nätet, är det ambitionen att data skall möjliggöra ett flertal analyser inom ämnesområdet finansiell ekonomi och med svensk data.

Planerat upplägg och genomförande

Vår ambition är att påbörja arbetet under våren 2015. Kravspecifikationer vad avser datautrustning är fn föremål för utredning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.