Dali XX Klimatsmart, innovativt trätorn för vindkraftverk

Diarienummer 2013-01713
Koordinator InnoVentum AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juli 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektets Syfte och mål har varit att utveckla tekniskt och kommersiellt, ett innovativt trätorns koncept för en växande marknad av Gårdsverk. Särskilt fokus har lagts på maximering av energiproduktion och förnybara material och minimering av användande av icke förnybara material. Förutom ett teknisk koncept ska en initial marknadsanalys göras samt produktens miljömässiga och ekonomiska fördelar identifieras. InnoVentum har uppfyllt dessa krav genom detaljerad teknisk rapport på konceptet samt en ekonomisk rapport som detaljerat belyser affärsmässiga frågeställningar.

Resultat och förväntade effekter

DALI XX Projektet har resulterat i en konstruktionslösning som är redo att tas till nästa steg - en fullskale prototyp för att validera konstruktionen praktiskt. Kompletta EuroCode 5 beräkningar är utförda med relevanta antaganden. En ressurseffektiv monteringsanvisning har utvecklats . Material är valda i detalj, BOM upprättats och initial supply chain undersökt. Konstruktionen är mycket effektiv i resursanspråk och prestanda för att maximera miljövinsten och ekonomiska vinsten. Specifik dokumenterade är miljövinster och ekonomiska fördelar.

Upplägg och genomförande

Kollaboration med Lunds Tekniska Högskola har skett för de initiala trätorn sketcherna, medan den nuvarande DALI XX tekniska tornlösningen har främst drivits genom kollaboration med ENSTIB (ledande träinstitut i Frankrike) ingenjörer. Den kommersiella informationen har sammanställts genom omfattande marknadsundersökningsarbete inom InnoVentums fokala marknader. En top down analys har gjorts genom att först analysera den totala marknaden för att sedan identifiera den addresserbara marknaden. Antaganden om penetration har gjorts på detalj nivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.