Cyber Physical Systems - Vision, mål, behov och samarbetsformer

Diarienummer 2012-01907
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Innovative centre for embedded systems
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

CPS-agendans ursprungliga mål var att: 1. Ta fram en nationell vision, mål och behov för Inbyggda system / Cyberphysical systems. 2. Utveckla och föreslå insatser och samarbetsformer tvärs över företag och högskolor. ICES bedömde i samråd med industripartners att i det konkreta arbetet stödja två andra agendor. Programvaruagendan är i dagsläget under slututförande. IKT-initiativet ´All connected´ har resulterat i en agenda. Vår bedömning är sammantaget att den kommande programvaruagendan kommer att tillgodose CPS-agendans ursprungliga mål.

Resultat och förväntade effekter

Programvara kopplat till inbyggda och cyber-physical systems är av strategisk relevans för Sveriges näringsliv i ett flertal branscher (såsom automation, fordon, telekom och medicinsk teknik) och medför oanade möjligheter till innovation. Området är ett styrkeområde för Sverige såväl industriellt såsom i universitetsvärlden, men samtidigt fragmenterat i branscher och discipliner. Det är således av vikt med en kraftsamling. Agendaarbetet har inneburit ett första steg i denna riktning, och bidragit till en dialog mellan flertalet intressenter.

Upplägg och genomförande

Cyber Physical Systems agendan initierades av ICES, ett branschöverskridande nätverkscentrum inom Inbyggda system (www.ices.kth.se). Medlemsföretagen delar utmaningar att hantera kompetensförsörjning och den ökade produktkomplexitet som följer av programvara och nätverk nära integrerat med fysiska produkter. Efter samråde med andra agendor och organisationer beslutade ICES att lägga sin insats på att stödja Swedsofts mjukvaruagenda samt IKT-initiativet ´All connected´. ICES har aktivt inhämtat synpunkter från industrin och bidragit i skrivandet av dessa agendor.

Externa länkar

ICES Vision and goals

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.