CS24 resebidrag

Diarienummer 2016-03641
Koordinator CargoSpace24 AB
Bidrag från Vinnova 13 500 kronor
Projektets löptid september 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017