EUREKA SMART CryoMach

Diarienummer 2018-03332
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 890 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - februari 2022
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering