CRAFTERS

Diarienummer
Koordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - ALTEN SVERIGE, Västra Frölunda
Bidrag från Vinnova 1 754 400 kronor
Projektets löptid juni 2012 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som syfte att reducera antalet produktervarianter, genom förenklad interoperabilitet och generalisering av gränssnitt och arkitekturer. Målet är minskning av företagen unika och interna lösningar för projektets begränsningsområde. Projektet har reducerat mängden produktenheter genom generaliseringen av arkitekturer för manycore. När det gäller utvecklingstiden så ger den systematiska arkitekturen enklare utvecklingsmiljöer, vilket medför att designers och även verktyg kan standardisera angreppsätt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ett antal användarfall som bildar grund för utvärdering av projektets förbättringar. Förhandsbesked från denna utredning pekar på att målen är inom räckhåll. Specifikt för Alten är indikationen tydlig, förenklad utvecklingsmodell (processorienterad, generella lager tack vare arkitekturer, återanvändbarkod) reducerar utvecklings tid, minskar risken radikalt för injicering av fel och minskar behovet av mängden verktyg.

Upplägg och genomförande

Projektet har en omfattning om 36 månader (slutgranskning sker i september, dvs en formell förlängning till 40 månader). Projektet har sju användarfall från tre problemställning: Bild och videobehandling, industriella & smarta transportsystem samt kommunikations(Ultra Wide Band (UWB) & positionering. Projektet är uppdelat i ett antal delprojekt (SP) för att tydliggöra projektsynergier samt säkerställa samsyn inom projektet. Alten har fokuserat på bildanvändarfallet och därifrån analyserat strömmande i en typisk processcentrisk modell med gott resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01609

Statistik för sidan