Corporate Entrepreneurship/ Entrepreneurial Leadership Lab (CELL)

Diarienummer 2014-03873
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Samarbetet mellan studenterna, företagen och Chalmersrepresentanterna har varit mycket produktivt. -Ett företag behåller den av studenterna utvecklade innovationsprocessen, och grundar en ny avdelning baserat på studenternas arbete -5/10 studenter är nu anställda på två av företagen. 9/10 är klara med utbildningen -En ny form av examination för studenterna har etablerats där de samtidigt levererar projektresultat och samlar in forskningsdata kring hur organisationen reagerar -Plattformen för CELL är nu etablerad -Vi expanderar med ett företag under läsåret 2015-2016.

Resultat och förväntade effekter

Vi har hjälpt företagen att driva radikala entreprenöriella initiativ i deras miljöer. I tre av fyra företag lever initiativen vidare. Inom ramen för Chalmers Entreprenörsskola har vi har etablerat ett nytt sätt att driva internt entreprenörskap och akademisk utbildning för att stödja detta. Sammanfattningsvis har vi drivit 4 lyckade initiativ, utbildat 10 förändringsagenter, ökat företagens entreprenöriella förmåga (enligt deras utsago). Sannolikt har vi också utvecklat sådan förmåga hos ledarna för dessa initiativ (dock svårare att uttala sig om).

Upplägg och genomförande

Något som bidragit till initiativens och utbildningens relativa framgång är att vi drivit initiativen i korta cykler med involvering från en sponsor högre upp i de deltagande organisationerna samt intensiv coaching och peer learning. Vi har drivit hårt mot att de ska ha både en teknisk och en marknadsmässig dimension. Vi har använt coaching och moduler på Chalmers för att stödja dem. Politiken i respektive organisation spelade oerhört stor vikt, vilket var en utmaning att hantera. Framdriften av CELL har varit mycket arbetsintensiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.