Coordination of core European supply chains using Optimization

Diarienummer 2016-02759
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 3 203 328 kronor
Projektets löptid juli 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet CO2REOPT syftar till att utveckla metoder och verktyg för full integration av externa transporter, där leverantörer, tillverkare och kunder delar en helt integrerad och optimerad intermodal leveranskedja. Målet är att 1) anpassa tidtabeller till prognostiserad tillgång vid produktionsplatser, efterfrågan vid destinationer och förhållanden vid noder och mellanlager, samtidigt som man tar hänsyn till fordonsflottans tillgänglighet och 2) konstruktion av optimala, gränsöverskridande, synkromodala transporttjänster.

Förväntade effekter och resultat

CO2REOPT:s mål är att öka tillförlitligheten i järnvägstransporter, vilket har en stor inverkan på intresset för järnvägstransporter i allmänhet och i synnerhet för det högt elektrifierade europeiska nätverket. Därigenom bidrar projektet till en övergång från fossileldade transporter till en mycket grönare alternativ. Projektet kommer att utveckla metoder och forskningsprototyper för de granskade planeringsproblemen och slutsatserna kommer att spridas både till forskarvärlden och industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus ligger på två viktiga gränsöverskridande fallstudier: LKAB:s malmståg från Kiruna till Narvik, och Samskip:s synkromodala transporttjänster i korridoren mellan Norge, Sverige och olika platser i Europa. Dessa korridorer kommer att studeras på noggrant. Projektet startar med kravinsamling för att fånga utmaningarna och state-of-the-art. Därefter kommer en fas med algoritm- och mjukvaruutveckling, och projektet avslutas med utvärdering av effekter samt vetenskaplig spridning av resultat.

Externa länkar

SICS hemsida för projektet. Projektets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.