Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Coordination of core European supply chains using Optimization

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 3 203 328 kronor
Projektets löptid juli 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet CO2REOPT syftade till att utveckla metoder och verktyg för integration av transportplanering, där leverantörer, transportörer och kunder delar en integrerad och optimerad intermodal leveranskedja. Målet var att 1) anpassa tidtabeller till prognostiserad tillgång vid produktionsplatser, efterfrågan vid destinationer och infrastrukturens kapacitet, samtidigt som man tar hänsyn till fordonsflottans tillgänglighet och 2) konstruktion av optimala, gränsöverskridande, synkromodala transporttjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

CO2REOPT:s mål är att öka tillförlitligheten i järnvägstransporter, vilket har en stor inverkan på intresset för järnvägstransporter i allmänhet och i synnerhet för det högt elektrifierade europeiska nätverket. Därigenom bidrar projektet till en övergång från fossileldade transporter till en mycket grönare alternativ. Projektet har utvecklat metoder och forskningsprototyper för de granskade planeringsproblemen och slutsatserna har spridits både till forskarvärlden och industrin.

Upplägg och genomförande

Fokus ligger på två viktiga gränsöverskridande fallstudier: LKAB:s malmståg från Kiruna till Narvik, och Samskip:s synkromodala transporttjänster i korridoren från Düisburg till Norge och Sverige. Dessa korridorer kommer att studerades noggrant med kravinsamling och state-of-the-art. Därefter genomfördes algoritm- och mjukvaruutveckling, och projektet avslutades med utvärdering av effekter samt vetenskaplig spridning av resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02759

Statistik för sidan