Cooperation and development of clean Thermal system for New Energy Vehicles

Diarienummer 2013-02135
Koordinator REFORMTECH HEATING TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 4 999 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01063-en

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa en miljövänlig värmare för fordonsindustrin och genomföra ´stand-alone´ prov av produkten i Kina tillsammans med kund. Reformtech har genomfört alla delmoment enligt plan och förbereder produktionsstart av värmaren under Q1 2016 och för just nu en dialog med flera Kinesiska kunder, bl.a. FAW som var med i projektet. KTH har utvecklat ädelmetallfria katalysatorer som har utprövats i ReformTech´s värmare och resultaten är lovande. KTH har, som rapporterad ovan, publicerat resultaten i flera tidskrifter och konferenser.

Resultat och förväntade effekter

Reformtech har under projektet utvecklat ett LIN baserat styrsystem och färdigställt konstruktionen av värmaren enligt plan, vilket har möjliggjort att tillsammans med partners i Kina utvärdera produkten och genomföra förbättringar inför lansering under 2016. Projektet har utförts enligt plan och har varit givande för oss som bolag då vi har fått ökat kunskap om den kinesiska marknaden och har hittat partners som vi arbetar med idag inför en Kinesisk lansering av produkten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en konventionell modell, där vi initialt samlade specifikationer ifrån kund, utvecklade produkten, genomförde prov internt och hos kund, sedan utförde vi förbättringar för att sedan genomföra slutprov hos kund. Upplägget har fungerat bra för oss, dock hade vi hoppats på mer interaktion med kunden under utprovning vilket hade varit bra. Vi fick dock detaljerad rapportering i slutet av provet med förbättringsförslag som genomfördes. Vi är därför nöjda med projektet och upplägget som helhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.