Connected Window

Diarienummer 2014-01135
Koordinator INWIDO SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juli 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektet har undersökt hur ett fönster kan vara en del i framtidens signalbaserade samhälle. Projektet har framgångsrikt tagit fram en prototyp som marknadsmässigt och funktionsmässigt utvärderats.

Resultat och förväntade effekter

En funktionell prototyp togs fram för att utvärdera produktens tekniska och kommersiella möjligheter. Projektet demonstrerade funktionen hos ett fönster som en del av det uppkopplade samhället och undersökte om den aktuella produkten var marknadsmässigt attraktiv. Marknadsanalysen fann att ett utvecklingsprojekt inom Bygginnovationen inte var aktuellt.

Upplägg och genomförande

Projektet gick igenom möjliga produktionsprocesser, utmaningar och identifierade svårigheter inför en eventuell kommersialisering av en dylik produkt. Prototypframtagandet var ett viktigt steg för att identifiera motsägande tekniska och fysikaliska faktorer vad gäller materialval och grundläggande egenskaper. Produktionstekniska utmaningar belystes och det slogs fast att dessa inte hade varit en begränsning för en produktlansering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.