Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ColoNode an innovative colorectal cancer prognostic method

Diarienummer
Koordinator Hiloprobe AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att genomföra aktiviteter för att förbereda försäljning av vår produkt på en global marknad. Projektet har utvecklats positivt och gett oss ökad kunskap om den svenska och internationella marknaden vilket resulterat i en anpassad marknadsstrategi och -plan. Prognosen för framtida försäljning i Sverige är gynnsam. Tillverkning av produkten är förberedd. En uppdaterad IP-plan har bidragit till högre bolagsvärde. Bidraget har möjliggjort fortsatta diskussioner med investerare, vilket i sin tur gett goda förutsättningar för fortsatt finansiering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fortsatt förarbete med den svenska marknaden. Anpassat produktformat utifrån tillverkningsaspekter. Påbörjat en lista över samarbetspartners och distributörer. Utvärderat, kontaktat och erhållit offerter från tillverkare. Uppdaterat befintlig konkurrensanalys. Etablerat kontakt gällande hälsoekonomisk analys. Undersökt säljkanaler och internationalisering. Uppdaterat IP plan. Fortsatt dokumentation inför CE-märkning. Uppdaterat finansieringsstrategi och upplägg tillsammans med potentiella investerare.

Upplägg och genomförande

Projektet har väsentligen följt projektplanen. Alla aktiviteter har dock inte rymts inom budget varför en prioritetsordning fastställts. Genomförda aktiviteter har bidragit med väsentlig information och kunskap som ligger till grund för en uppdaterad strategi och beslut under projektets gång. Viktigt och bra har varit att bidraget möjliggjort att låta olika aktivitetsspår löpa parallellt till gagn för bolagets utveckling i dess helhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 oktober 2017

Diarienummer 2017-03708

Statistik för sidan