Collaboration around societal challenges knowledge triangles within Chalmers´ Areas of Advance

Diarienummer 2013-04740
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Challenge Lab genom sina två piloter etablerats och kommer framöver att utvecklas till att bli en Chalmerstillgång genom att brygga kunskapstriangelns dimensioner i att driva transformativ förändring för ett hållbart samhälle. Challenge Lab har med sin metodik lyckats attrahera såväl studenter från många olika utbildningsområden, som lärare och handledare från olika discipliner. Detta har i sin tur attraherat olika externa aktörer att delta. Kopplingen till Chalmers forskning genom de formerade styrkeområdena har varit en styrka för Challenge Lab.

Resultat och förväntade effekter

Med Challenge Lab har Chalmers: 1.Stärkt utbildningsdimensionen i kunskapstriangeln ytterligare, bla genom Chalmers Styrkeområden 2.Stärkt Chalmers roll och position som en arena för triple helix samverkan 3.Ytterligare stärkt utbildningen genom att fler studenter får möjligheter att arbeta tvärdisciplinärt och utifrån ett utmaningsdrivet perspektiv. Studentinvolveringen kan här ses som en möjliggörare för den djupare aktörssamverkan Chalmers vill skapa.

Upplägg och genomförande

Challenge Lab har etablerats genom sina 2 piloter och har nu möjligheten att bli en drivkraft och demonstrator för hur samverkan, med kunskapstriangeln som bas, kan utveckla lösningar för komplexa frågor tillsammans med externa aktörer. Challenge Lab har lokaliserats i Science Parks miljö, för att understryka samverkans aspekten. Under projekttiden har ca 120 studenter varit involverade, 15 masteruppsatsprojekt genomförts samt ett 20-tal andra mindre projekt har initierats och avslutats med Challenge Lab som bas.

Externa länkar

Denna hemsida avser att informera studenter och externa aktörer om Challenge Lab

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.