Codarica Marknads Fas 1

Diarienummer 2014-03119
Koordinator Codarica AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Undersöka och kartlägga målgrupper för att på bästa sätt skapa strategier för dem olika målgrupperna. Fokusera på internationalisering genom affärsresa till USA för att träffa kunder, partners, skolor, organisation och lära känna utländsk målgrupp. Lärdomar från aktiviteter användes för att lansera CodeQuest, iPad app för att lära barn att programmera.

Resultat och förväntade effekter

ökad förståelse om målgrupper (föräldrar, barn, skolor) och dess skillnader från Svensk/Europeisk marknad till Amerikansk marknad. Resultatet efter genomförda aktiviteter gav oss stor insikt till hur vi skall marknadsföra till olika marknader och målgrupper. Vi fann att barn i Amerikansk marknad behöver ett större belöningssystem, mindre text och mer instruktioner. Vi använder oss av all denna information för utveckling av första produkt, framtida produkter och marknadsföringsunderlag.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter genomfördes på tid och gav både oförväntade resultat och förväntade resultat baserat på hypoteser på både lokal (Svensk) och internationell nivå. Fältstudier, fokusgrupper och digitala undersökningar för att kartlägga målgrupper gav oss en bra insikter till målgrupperna.

Externa länkar

Ny hemsida, lanserad produkt och marknadsföringsmaterial så som viral video baserad på lärdomar från projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.