Cockpitsäkerhet i ett lätt flygplan

Diarienummer
Koordinator Nordic Aircraft Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte med att öka cockpitsäkerheten i flygplanet är väl uppfyllt. De fördjupningar inom de olika säkerhetskritiska områdena som projektet möjliggjort, har tillsammans gett ett stort bidrag till att höja både den aktiva och passiva säkerheten. Dessa områden är eftersatta inom det lätta flyget och flygplanets kundnytta har därmed tydligt stärkts, vilket kommer att ge flygplanet en väsentligt förbättrad konkurrenssituation.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsresultaten synliggörs till stor del i både den virtuella och fysiska mockupen, men också i alla de små genomtänkta val och lösningar som implementeras. Extra tid har kunnat läggas på alla de delar som tillsammans höjer säkerheten, allt ifrån brandväggens värmeledning till kraschskyddet och komforten i sitsen. Effekterna av forskningsprojektet blir i första hand en förstärkt marknadsposition i det högkvalitativa segmentet inom det lätta flyget samt ett utvidgat nätverk som säkert kommer att komma till nytta i framtida produktutvecklingsinsatser.

Upplägg och genomförande

I stort sett har projektet följt den ursprungliga planen.Under arbetets gång har den fysiska mockupen hållits så flexibel som möjligt, samtidigt som den digitala mockupen har fått en större roll än vad som initialt var tänkt (delvis pga. samarbetet med Chalmers mestadels skedde digitalt).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04131

Statistik för sidan