Coa-Comp® Cut

Diarienummer
Koordinator INGENJÖRSFIRMAN BJÖRN BERGDAHL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utföra följande: 1. Patentundersökning 2. Konkurrentanalys 3. Skapa en attrapp 4. Sammanställa kundkrav 5. Analysera Marknaden 6. Ekonomisk kalkyl 7. knyta Kontakter och skaffa samarbetspartners Målet med projektet är att skapa ett beslutsunderlag för IBBABs styrelse för en eventuell ekonomisk investering i instrumentet.

Resultat och förväntade effekter

Syftet och målet uppnåddes med tillfredställande resultat. Behovsanalysen har bidragit till att IBBAB har fått en bra överblick över behovet, marknaden och ekonomin för systemet.

Upplägg och genomförande

En konkurrentanalys med vissa urvalskriterier utfördes. Konkurrentanalysen användes sedan som input för en patentnyhetssökning av ett företag som anlitades av IBBAB. Attrapper tillverkades som illustration av instrumentet. Dessa användes som diskussionsunderlag vid en intervjuserie med kirurger där alla synpunkter samlades in. Målet med intervjuserien var att fastställa behovet med hjälp av slutanvändarna, dvs kirurgerna. Information från konkurrentanalys, nyhetssökning och intervjuserie användes till att skapa marknadsanalys och ekonomisk kalkyl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02826

Statistik för sidan