CLOSER Basfinansiering

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

CLOSER är på god väg i skapandet av en organisation som aktivt kan initiera, koordinera och nyttiggöra den forskning, utveckling och innovation som bedrivs av akademins, näringslivets och samhällets aktörer i samverkan. Redan under första året har CLOSER tillsammans med sina samarbetspartners drivit igenom och startat upp två stora demonstrationsprojekt inom Urban transport; GO:SMART och SENDSMART. även inom HCT och Green Corridors pågår operativt arbete, bl a koordinerar CLOSER EU-projetet GreCOR.

Resultat och förväntade effekter

För att visa på bredden av aktiviteter som CLOSER under första året bedriver kan t ex nämnas de två stora demonstrationsprojekt som startat inom området Urban Transport GO:SMART och SENDSMART. Inom Green Corridors driver CLOSER EU-projektet GreCOR och har påbörjat arbetet med att formera ett nationellt demonstrationsprojekt. Inom High Capacity Transport driver CLOSER arbetet med en färdplan i samarbete med Forum för innovation inom transportsektorn. Därtill kommer arrangemang av en rad workshops och konferenser, där den största var Transporteffektivitetsdagarna i augusti.

Upplägg och genomförande

Ett systematiskt arbete har inletts under 2012 för att bygga upp kunskap och kompetens, både i organisationen och med hjälp av samarbetspartners. Arbetssätt och arbetsformer har börjat etableras och vidareutvecklas i samspelet mellan deltagande aktörer i CLOSER. Inom varje temaområde har prioriteringar gjorts kring satsningar inom respektive område och CLOSER har på kort tid lyckats bli en etablerad aktör som projektnod och koordinator, initiativtagare och samlingsarena.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.