Clinical Innovation Fellowships: innovation och värdeskapande

Diarienummer 2013-02920
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 4 092 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen i ursprunglig ansökan var att “Skapa en språngbräda för Clinical Innovation Fellows att starta företag inom medicinteknik efter programmets avslut”. Det anser vi har uppfyllts väl av satsningen och genomförandet. 7 nya företag har startats, vilka tillsammans har tagit in över 9 Mkr i ytterligare finansiering. Med tanke på de jämförbara resultaten från de team som ej erhållit medel ur satsningen skulle med största säkerhet majoriteten av företagen ej ha startats utan satsningen.

Resultat och förväntade effekter

Språngbrädan som denna satsning har inneburit för dessa företag bidrar starkt till uppbyggnaden av en start up-scen för medicinteknik i Sthlm. Medlen har gått till företagen för att de ska kunna starka sina affarsplaner med marknadsundersokning, patentarbete, konkurrentanalys samt prototyputveckling. Detta har har varit framgångsrikt för att göra dem redo att söka och erhålla vidare finansiering, såväl privat som offentlig.

Upplägg och genomförande

Medlen som erhållits från Vinnova har förmedlats vidare av KTH till de företag som bildats av de team som genomgått CIF och där deltagarna erhållit titeln Clinical Innovation Fellows. Teamen har blivit tilldelade medel efter att ha fått ansöka genom att presentera en affärsplan samt projektplan för en sakkunnig jury som gett rekommendationer till projektledningen som sedan fattat beslut. Denna process har varit framgångsrik baserat på antalet team som fått pengar och även startat företag.

Externa länkar

Hemsida för Clinical Innovation Fellowships

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.