ClickSystem kommersiell

Diarienummer 2013-04109
Koordinator TO COMMUNICATE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

ClickSystem är ämnat att erbjuda ett system som ger elever ansvar, låter lärare vara lärare och ger föräldrar snabb och enkel insyn. Flera skolor har befintliga system och vi såg en stor efterfråga efter öppna system som enkelt kan kommunicera med kringliggande system. Att erbjuda ClickSystem som en plug-in modul som enkelt kan kommunicera med kringliggande system var ett krav.

Resultat och förväntade effekter

ClickSystem ska användas av elever på all nivåer. Vi var övertygade om att om elever själva få ansvar för sin närvaro, så genereras tillförlitlig statistik. Vidare måste ClickSystem ha ett öppet gränssnitt för att möjliggöra integration till kundens övriga system. Att i ClickSystem där elever själva ansvarar för att registrera sin närvaro och med automatiserad frånvaroavisering har visat sig vara det stora dragplåstret. ClickSystem möjliggöra för lärare att fokusera på lektioner och elever och ger skolan tillförlitlig statistik.

Upplägg och genomförande

ClickSystem har paketeras för marknaden och finns på skolnivåer från fritids upp till folkhögskolor. Vi har lärt oss att olika skolformer har olika inköpscykler och beslutsvägar. Vi har sålt ClickSystem till skolor genom att vara på plats hos kund och demonstrera, då detta visade sig vara det bästa sättet att visa ny teknik. Först när skolledningen och lärarna såg vad vi hade gjort, insåg dom att det var möjligt. Under maj-månad har vi vunnit avtal med flera större skolkoncerner och kommuner.

Externa länkar

ClickSystem det smarta närvarosystemet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.