Clean Water - samverkanskonstellationer

Diarienummer
Koordinator Sustainable Sweden Southeast AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ansökan var att stärka kopplingar och kontakter med starka aktörer inom vattenreningsteknik så att detta i förlängningen kan skapa tillväxt bland intressenter och aktörer inom vattenrening till fördel för östersjön/havsmiljön. Målet var att nå kluster, institutioner och större företag i Sverige för att initiera stärka även möjligheter för mindre aktörer inom området att samverka.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har stärkt kopplingar till aktörer inom nationell vattenreningsteknik som kräver ett långsiktigt arbete för att nå mätbara resultat. Genom samverkan med andra östersjöländer har projektet visat på nya projekt med ökat intresse från bl a Litauen och Polen att nå ut till bl a industrin och reningsanläggningar med hjälp av forskningsresultat och olika tekniker som påverkar kemikaliehanteringen aktivt.

Upplägg och genomförande

SSSE har vid varje arrangerat tillfälle utgått från behov relaterat till vattenrening och teknikutveckling och därmed också nått kontakt med projektets målgrupp. Projektet har arbetat med delaktighet, erbjudit exponering på olika sätt, intressantkontaktskapande situationer och samtal vid olika tillfällen. SSSE har målinriktat sökt kontakter för utveckling av gemensamma projekt. Tillsammans med aktörer med mer ´muskler´ både nationellt och internationellt har bidragit till att stärka kontaktnäten och idéutveckling varvid ansökningar har beviljats, nya bearbetas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.