Civilingenjör 4.0 PLUS

Diarienummer 2018-04833
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är övergripande att förstärka det pågående Vinnovafinansierade projektet Civilingenjör 4.0 DNr. 2017-02461. Projektet syftar till att förstärka en pågående satsning där Högskolor, Universitet och Industri ges tillgång till utbildningsmöjligheter på civilingenjörs- och masternivå i absoluta toppklass inom området Cyberfysiska tillverkningssystem Industri 4.0.

Förväntade effekter och resultat

Effekten av satsningen bidrar till att Sverige kan behålla sin starka position inom tillverkande industri samtidigt som den senaste tekniken införs inom industrin, i universitetsmiljöerna och att nya studentgrupper attraheras till tekniska utbildningar. Det extra fokus på tillämpningen av utbildning i samverkan mellan industri och akademi som ligger i detta projektförslag kommer även att bidra till att former för industriell vidareutbildning och ”life-long learning” kan testas och utvecklas.

Planerat upplägg och genomförande

Förutom ett arbetspaket för projektledningen av projektet består projektet av ytterligare 3 arbetspaket som beskrivs nedan i form av : * Lärplattformsutveckling, -digital distribution av utbildning för akademin och industrin, -digital distribution av utbildning för akademin och industrin. * Industrianpassning av Civilingenjör 4.0 Moduler för industrin och anpassning till ”Life-Long learning” * Vidareutveckling av Distribuerade Flexibla utbildningsbäddar för praktiska utbildningsmomenten i kursmoduler framtagna i Civilingenjörsprojektet.

Externa länkar

Hemsidan för "Civilingenjör 4.0" projektet förstärkt av Civilingenjör 4.0 PLUS" projektet här.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.