Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

City 2.0

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 532 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning FFI - Styrelse initierade projekt
Slutrapport 2018-02704.pdf (pdf, 805 kB)

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa underlag för en ny stadsmiljö på AstaZero. Merparten av mål har uppfyllts. Det har dock varit en utmaning att få tag i underlag och nödvändig input från externa parter för vidare arbete. Fokus har varit på den fysiska infrastrukturen och mindre på den digitala i detta projekt. De mål som inte har uppfyllts helt har dock inte lett till att andra mål inte har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

En större förståelse för hur den framtida stadsmiljön bör utformats har åstadkommits. Projektet har tagit fram ett flertal koncept på mobila fasader samt mobil lastkaj för simulering av logistikmiljö samt specifikationer på en framtida digital infrastruktur för stadsmiljön. Ett förslag på utformning av parkeringshus har också tagits fram.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits genom att studera och kartlägga hur en framtida stadsmiljö bör utformas för att tillgodose behovet för testning och forskning hos svensk industri och akademi. Behovsunderlaget har åstadkommits genom en dialog med kunder samt industripartners. Vidare har studier av befintliga logistik- samt parkerings-miljöer bedrivits samt riktlinjer för dessa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 januari 2020

Diarienummer 2018-02704

Statistik för sidan