Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkulära flöden - DataCenters 2 Biomass Drying (DC2BD)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 960 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Det här projektet syftar till att undersöka marknadsefterfrågan och intresset av torkad träflis hos värmeprocenter. Samt med målsättningen att utvärdera datacenters förmåga att torka träflis och undersöka deras intresse hos datacenter ägare för användning av restvärme.

Resultat och förväntade effekter

De beräkningar, tester och simuleringar som gjordes på en befintlig datacenteranläggning fastställde att möjligheten till torkning av träflis är bäst i temperaturområdet 30-35°C på spillvärmen. Våra simuleringar visar att torkning av biomassa är mer gynnad av höga lufthastigheter jämfört med hög temperatur, vilket är fördelaktigt i samband med spillvärme från ett datacenter. Utifrån marknadsanalyserna kan det konstateras att intresset för att köpa torkat träflis och att tillvarata datacenter spillvärme finns men är svagt.

Upplägg och genomförande

För utvärdering av ett datacenters torkkapacitet för biomassa har ett datacenter testanläggning använts, där olika fall av temperatur och effekter testats för att fastställa den erforderliga luftmängden som skapas för kylning. Samt enkät och intervjuer med etablerade datacenter i norra Sverige för datainsamling. En marknadsanalys har utförts bland 14 värmeverk eller värmeproducenter i Norr- och Västerbotten genom att dessa har fått besvara en kort enkät om deras bränsleanvändning. Enklare torkningstester i trådbackar har genomförts för att uppskatta torknings förloppet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03129

Statistik för sidan