Cirkulära flöden - DataCenters 2 Biomass Drying (DC2BD)

Diarienummer 2017-03129
Koordinator RISE SICS NORTH AB - SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 960 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Projektet syftar till är att skapa en fördjupad förståelse av ett system där olika verksamheter byggs ihop i symbios och genererar ett flöde av produkter som kan ge intäkter i flera steg samt med det testa en realisation av en cirkulär ekonomi. Projektets mål är att skapa en djupare förståelse i hur ett cirkulärt system med restvärme från datacenter ska kunna användas för torkning av biomassa, som sedan kan användas för framställning av t.ex. Biokol eller torkning av lokalproducerat trädbränsle vid värmeproduktionsanläggningar för fjärrvärme.

Förväntade effekter och resultat

Projektet adresserar styrkeområdet "tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem" genom inriktningen mot återvinningen av värme från den växande datacenterbransch för att torka naturresursen biomassa för att användas för tillverkning av bioenergikol, elektricitet eller värme. Bioenergikol kan sedan användas i tillverkningsprocesser i andra industrier ex. gruv- och stålindustrin för att producera slutprodukter med så grönt energiinnehåll som möjligt. Genom att samverka kring denna innovation, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat att genomföras som fyra aktiviteter, där de två första aktiviteterna består i att utföra marknadsanalyser för torkad biomassa och restvärme från datacenter, i regionen Norr- och Västerbotten. Utifrån de två första aktiviteterna ska potentialen för tork-kapaciteten av biomassa med hjälp av datacenter restvärme bedömas, vilket utgör den tredje aktiviteten. Slutligen ska mätdata för olika kyl-tekniker sammanställas, vilket ska kunna användas för att bedöma storleken på ett datacenter för torkning av erforderlig bio-massa eller vice versa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.