CIIR - Centre for Interorganisational Innovation Research 2.0

Diarienummer 2013-05100
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

CiiR utvecklar nya kunskaper med särskild inriktning mot policyutformning och praktik för distribuerade innovativa system där även aktörer i icke-storstadsområden deltar.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av verksamheten relaterat till uppställda mål/indikatorer (inom parentes) redovisas nedan: Antal akademiska publikationer85 (86) Kunskapsbidrag till policy och praktik101 (87) Workshops med policy och praktik 97 (36) Efterfrågestyrda bidrag policy & praktik 67 (45) Kurser/utbildningsmoment 20 (15) Finansieringsaktiviteter, ansökningar 42 (29) Se även vår filmade slutrapport med exempel på CiiR-related forskning via länken https://goo/gl/TLONNV eller CiiRs hemsida www.ciir.se.

Upplägg och genomförande

Se vår filmade slutrapport med exempel på CiiR-related forskning via länken https://goo/gl/TLONNV eller CiiRs hemsida www.ciir.se.

Externa länkar

-----

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.