Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

China-Sweden Research Centre for Traffic Safety, Stage 1.2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet omfattar grundaktiviteter för den svenska delen av China Sweden Research Centre for Traffic Safety (CTS) 2013. Det innebär att starta upp gemensamma aktiviteter, samt bereda projektansökningar och förstudier. Arbetet utförs av Chalmers, Volvo AB, Volvo Cars, RIOH och Tongji universitetet. Målet är nya projekt och ett etablerat center. Centret fungerar idag väl med styrgrupp, föreståndare, ledningsgrupp och forskningsnoder. Tre projekt har startat under 2013 och fler projektförslag har utarbetas. Parterna uppfyller sina åtaganden enligt huvudavtalet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat uppfyller förväntan och samarbetet mellan parterna har utvecklats väl. Regelbundna, produktiva möten och tre samarbetsprojekt vittnar om detta. Effekterna förväntas bidra till ökad kunskap om verklig trafikssäkerhetsmiljö i Kina och effektiva förbättringsåtgärder i fordon, infrastruktur och samhälle samt höjd trafiksäkerhet.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har genomförts genom regelbundna möten och workshops där projektförslag utarbetats och diskuterats. Från respektive forskningsnod ( Shanghai, Peking och Göteborg) har parterna samarbetat via telefon, mail och Skype samt genomfört tre fysiska möten två i Kina (Peking och Chengdu) samt ett i Göteborg. Det senare innebar att parterna under en vecka arbetade igenom såväl projekt som organisatoriska frågor och fattade beslut om start av det första projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-02358

Statistik för sidan