Chase - Etapp 3

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Chase har varit mycket framgångsrikt såväl avseende vetenskapliga publikationer som kunskaper av direkt intresse för partnerföretagen: CHAR(13) + CHAR(10) 99 tidskriftsartiklar och 207 konferensbidragCHAR(13) + CHAR(10) 16 tidskriftsartiklar och 32 konferensbidrag samförfattade med industriforskareMobilnät: ökad kapacitet, lägre energiförbrukning CHAR(13) + CHAR(10) Mobil kommunikation: Förbättrade OTA-mättekniker CHAR(13) + CHAR(10) Hälsovård: Ny diagnostikverktyg, förbättrade cancerterapier CHAR(13) + CHAR(10) Automotive: Antenner, antennutvärderingsmetoder CHAR(13) + CHAR(10) Grundläggande antennteknologi: Designmetoder för gruppantenner

Resultat och förväntade effekter

Sju projekt startades i början av etapp 3. Ett av dem var ettårigt (ett projekt från etapp 2) och ett påbörjades 2013. Resultaten från dessa sammanlagt 8 projekt har haft en stor inverkan på industriparternas FoU och produktutveckling. Forskningen i Chase har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. Vetenskapliga publikationer har stor betydelse för små högteknologiska företag, eftersom de ger en ökad trovärdighet och bidrar till produkternas acceptans på marknaden.

Upplägg och genomförande

Parterna i Chase representerar ett brett spektrum av företag, från små start-ups till stora multinationella företag, inom trådlös kommunikation, fjärranalys och medicinsk teknik. Företagen representerar stora skillnader i tillämpningen av forskningsresultat och samverkan med akademin. Denna utmaning har utvecklats till en etablerad kunskapsöverföring från akademin till företagen. Emellertid, man måste inse att det alltid kommer att finnas utrymme för förbättringar vid överföringen av resultat från akademin. Detta kommer därför att få ökat fokus under etapp 4.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.