Cerebralt blodflöde i realtid.

Diarienummer 2011-03386
Koordinator SIGRUN SOFTWARE INNOVATION AND ENGINEERING INSTITUTE AB
Bidrag från Vinnova 520 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt har vi verifierat de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för en produkt för beräkning, lagring och presentation av blodflödet i hjärnan i realtid. Projektet har visat en sådan produkt är både tekniskt möjlig, går att patentera, går att certifiera, går att bygga på existerande mätningar som redan görs på dessa patienter och att det finns ett stort intresse för en sådan ny och unik produkt.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga sjukhus vi varit i kontakt med i Sverige, Europa och USA förklarar sig mycket intresserade av att inköpa en sådan produkt. Flera vill delta i utvärderingsarbete runt utvärdering av behandlingsmetoder grundade på tillgång till denna teknik. Förväntade effekter av en sådan produkt är bättre och säkrare behandling av patienter med skallskador/stroke. det kräver dock fortsatta insatser för att ta detta arbete till en produkt, främst i form av medicinsk validering, som i nuläget endast kan göras vid SUS/Lund där prototyper finns, och i form av certifiering av produkten.

Upplägg och genomförande

Vi skulle insett att genomföra ett program med besök vid ett antal specialiserade sjukhus i Europa tar tid att organisera och att genomföra. Speciellt som det krävde deltagande av en av Sveriges specialister i ett medicinskt område och behöver utnyttja luckor i ett mycket tätt arbetsschema.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.