Centrum för Finans

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 26 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen har varit att vidareutveckla en konkurrenskraftig forskningsmiljö och vi anser att vi är på god väg att bli ett internationellt erkänt forskningscenter och ett nationellt kompetenscentrum för finansiell intermediering, finansiell ekonometri och beteende-finans. Den positiva utvecklingen härrör från ökad produktion av högkvalitativ forskning, inklusive flera topp-publikationer, ökade forskningsbidrag och förbättrad marknadsföring, branding och synlighet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen var att centrumets forskning och verksamhet skulle göra fotspår på den internationella forskningsfronten och bidra till att nationella finansmarknadsaktörer och beslutsfattare fick insyn i var forskningen står i relevanta frågor. Dessa förväntningar har uppfyllts med hjälp av topp-publikationer, aktuella konferenser som riktar sig antingen till det internationella forskarsamhället eller till finansindustrin. Centrumets forskare har också deltagit i olika diskussionsgrupper och ibland i media.

Upplägg och genomförande

Den viktigaste ingrediensen i den positiva utvecklingen har varit prioriteringen av internationell rekrytering av världsledande expertis med starka nätverk. Utan detta skulle publikationer i topp-tidskrifter, aktiva seminarieserier och aktuella konferenser med talare från akademin och näringslivet inte varit möjliga. Ökade samarbeten mellan centrats forskare och med det omgivande samhället har också bidragit till den positiva utvecklingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02449

Statistik för sidan