CellRACE - Verktyg för Avancerad Cancerdiagnos

Diarienummer 2015-04754
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Physiology & Pharmacology
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2015-03534-en

Syfte och mål

I dagsläget är man ofta framgångsrik i behandling av primärtumörer, men för metastaser är prognosen för överlevnad låg. Nuvarande diagnostiska metoder har otillräcklig precision och patienten får därför en alltför enhetlig behandling. Vårt mål är att utveckla en diagnostisk produkt som mäter spridningsförmågan hos tumörceller i ett tidigt skede. Projektet har lyckats verifiera proof-of-concep för vår teknologi och grundat ett bolag för att kommersialisera teknologin. Detta utgör en viktig grund för fortsatt utveckling av teknologin och bolaget.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat en teknologi i samarbete med Cline Scientific AB tydligt med vilken vi kunnat skilja mellan metastatiska och icke-metastatiska cancerceller. Resultat har lett till diskussioner om uppstart av samarbeten med läkare och forskare på kliniker för ytterligare tester av vårt diagnostiska verktyg. Vi har grundat ett företag, Liv Diagnostics AB, som fortsätter FoU. Företaget har genomfört en andra finansieringsrunda framgångsrikt.

Upplägg och genomförande

Vi har överträffat de ursprungliga förväntningarna och har inte enbart grundat ett företag med 3 anställda, styrelse och vetenskapliga rådgivare utan även genomfört två framgångsrika finansieringsrundor. Vi planerade ursprungligen att testa vår teknik med både mus- och mänskliga cancerceller. Eftersom experimenten med mänskliga celler var framgångsrika fokuserade vi på mänskliga celler och optimering av teknologin. Detta tillvägagångssätt har ökat våra möjligheter att skapa bästa möjliga funktionalitet för den framtida produkten.

Externa länkar

www.livdiagnostics.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.