Cathepsin S roll i neuropatisk smärta

Diarienummer 2014-05606
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 437 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat