Catalysator 2.0

Diarienummer 2014-01250
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Catalysatorprojektet är, främst, ett aktivt bidragande till att öka antalet finansierade och genomförda, internet-relaterade, projekt i Sverige. 1. Genomföra IDD Malmö, IDD Sthlm och på minst ytterligare en plats. IDD genomfört i Sthlm, Malmö och Göteborg. 2. Genomföra Swedish Startup Sessions på IND14. SSS genomfördes på IND14 med ca 120 deltagare och ett medelbetyg på 4.11 av 5.0 3. Leverera en relevant forskningsrapport inom ramen för projektet Forskningsrapport med arbetstiteln ´Internet as a driver of Innovation´ levereras i mars 2015.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av Catalysatorprojektet är, främst, ett aktivt bidragande till att öka antalet finansierade och genomförda, internet-relaterade, projekt i Sverige. Detta ska göras genom att kontinuerligt skapa funktionella mötesplatser där olika intressenter inom entreprenörsskap/innovation kan mötas och utöka sina nätverk. 2014 läggs fokus på att utöka dessa funktionella mötesplatser geografiskt för att fånga upp fler innovationer utanför stor-Stockholm. Vi har nått över 1000 entreprenörer och skapat möjligheter för dem att träffa stakeholders och utvecklas

Upplägg och genomförande

Arbetsgruppen bestod av projektledare, del-projektledare, kommunikatör och externa nyckelpersoner och organisationer. Varje del-event har planerats i separat delprojektplan. Varje arrangemang har utvärderats och anlyserats enligt definierade mätpunkter/mål. .SE använder sig av projektstyrningssystemet PPS (Tieto) Planering, ledning och genomförande har fungerat väl och externa resurser har levererat enligt plan.

Externa länkar

http://facebook.com/internetdiscoveryday

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.