Bygga broar mellan självklarhet och oklarhet för nyanlända och invandrare

Diarienummer 2013-04684
Koordinator Kunskapskryssaren Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 62 677 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avbrutet

Resultat och förväntade effekter

Projektet avbrutet

Upplägg och genomförande

Projektet avbrutet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.