Bygg- och fasadelement i Kerambetong

Diarienummer 2015-01698
Koordinator ECOVATIVE SOLUTIONS SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Syftet var att skaffa oss en bild av hur en marknad för denna typ av produkt ser ut. Vi har som nämnts fått många kontakter med mycket positiva reaktioner.

Resultat och förväntade effekter

Våra teorier och antaganden som vi hade vid projektets start har i huvudsak visat sig stämma och vi förväntar oss att vi skall kunna driva utvecklingen vidare till tillverkning och marknasdsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde flera kontakter med i princip en pappersprodukt och betongprover. Den positiva reaktionen ledde till att mera fullödiga prover togs fram och produktionsteknik och olika material testades. Det har inneburit en process som i viss mån gått fram och tillbaka men eftersom allt fungerat så bra har det inte varit något större problem. Naturligtvis har bidraget från Vinnova bara täckt en del av våra kostnader men har lett till att vardje del i processen har kunnat göras djupare vilket känns mycket positivt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.