Buying and supplying innovations - a complexity perspective

Diarienummer 2013-02583
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens produkter
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

I vår tid av klimatförändringar, syftet med denna forskning var att utvärdera erfarenheterna från innovativa byggherrer. Konceptet är att forma förändringar i investeringar beteenden som minskar både klimatavtryck av byggprocessen liksom byggnadens livcykel energi behov - särskilt i offentliga upphandling. Vi har bedömt de lärdomar från den skotska offentliga upphandling och byggsektorn systemet - och två offentligt ägda fastighetsorganisationer i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Vår viktigaste resultat är proaktiva upphandling metoder kan minska Sveriges stigande byggkostnader. Innovativa upphandling innebär också fastighetsförvaltning organisationer kan dra nytta av lägre livscykelkostnader. ändå organisationer borde engagera sig i omfattande dialoger med diverse bygg aktörer för att identifiera innovativa leverantörer och förbereda grunden för leverantörer att utvecklas.

Upplägg och genomförande

Våra forskningssteg var att: 1. Bedöm byggnadsupphandlingspraxis i två offentligt ägda fastighetsförvaltnings organisationer 2. Genomföra en skrivbordsundersökning, telefonintervjuer och studiebesök i Skottland, där bygg metoder huvudsakligen använda sig av fabriker för att producera timmer byggelement 3. Utveckla en handlingsplan forskningsplan för ett fastighetsförvaltande organisation för att hantera en brist på leverantörer. Det handlar om dialog konferens metoder för att stimulera aktörer att gemensamt utveckla nya, ömsesidig, arbetssätt.

Externa länkar

http://www.slu.se/changing-to-green

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.