BSR Sea star All aboard

Diarienummer 2010-02569
Koordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Var att få en uppfattning om´state of the art´ hur miljö respektive genus används i marknadskommunikationen. Det för deltagarna i All aboard. Där handlar det framförallt om att utanför Sverige öka intresset för produkterna från vår svenska båtindustri. För att öka möjligheten och bädda för framtida exportmöjligheter. Men också skapa ett ökat intresset för finansiärerna där genusaspekten inte bara mynnar ut i organisationsteorier, utan kan konkritiserar sig i en produkt. Projektet i sig har det handlat om att nå publiken, ny/gamal som traditionellt inte läser fackpress båtpress.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet har en kommunikationsplan för internationell lasering tagits fram. För att öka förutsättningen för att kunna ta projektet All aboard vidare. Och då inte minst kunna koppla på miljöaspekten tydligare. För uppmärksamheten vid den svenska lanseringen upplevs som utvecklingsbar, om man finner ekonomiska medel för det fortsatta arbete. Där resultat och effekten av deltagandet har visat att fokus på funktionallitet, kommuniserbarhet, produkt/ tjänsteutveckling och miljö är av betydande för den nya marknaden och kunden och därmed utfallet.

Upplägg och genomförande

Det har fokuserats på tre huvudsakliga arbetsområden. 1. Båten som funktionell produkt 2. Båten kopplad till behov av landbaserad support 3. Information och kommunikation Djupintervjuver med ett 40-tal kvinnor har genomförts och där även en särskild sammanställning gjordes utifrån miljörelaterade frågor. Vid utarbetandet av enkäten var forskare från Centrum för konsumentvetenskap involverade. Filmintervjuver har genomförts under Göteborgsmässan för att använda till framtida marknadskommunikation. I samband med djupintervjuverna genomfördes också worksshops.

Externa länkar

Hemsida för All Aboard Svenskt Marin Tekniskt Forums kanal på YouTube

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.