Bryggfinansiering för SIO-programmet för Metalliska Material

Diarienummer 2013-03277
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 131 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2014
Status Avslutat