Brunnprojekt 1

Diarienummer 2010-02808
Koordinator Trebax AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att undersöka möjligheterna använda radar för att detektera vattennivån i djupa brunnar och att se om det är ekonomiskt att ersätta alternativa metoder.

Resultat och förväntade effekter

Vårt projekt visar att kostanden för sensorn ligger i samma nivå eller högre som en ny pump och att det finns billigare metoder att detektera vattennivån, i och för sig med kontakt med vattnet. Vår analys visar att det blir tekniskt svårt att kunna använda traditionell radarteknik för att detektera vattendjupet då det finns vågutbredningstekniska begränsningar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i huvudsak av Trebax personal som har sökt marknadsinformation, teknisk information och utfört teoretiska analyser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.