Brokerageevent SIP STRIM

Diarienummer 2014-06159
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målen med projektet var att nå ut till flera SMFs, identifiera potentiella samarbetspartners för SMFs samt att identifiera ideer som kan bidra till att STRIM agendans mål uppfylls. Målet att lyfta fram idéer inom småföretag som har möjlighet att kommersialiseras, samt att få tillstånd en plattform för matchmakning och nätverkande mellan SMF, större företag och akademi uppfylldes till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet är fler SME:s involverade i SIP STRIM aktiviteter och ökad samverkan mellan akademi, stora företag och SMF:s. Dessutom bidrog odetävlingen till att föra idder ett steg närmare innovationer till marknad.

Upplägg och genomförande

Företag upp till 250 anställda ägde rätt att delta i idetävlingen. Förslagen granskas sedan av en jury bestående av industrirepresentanter samt representanter från VINNOVA. Juryn valde ut 13 företag som får presentera sin idé på Brokerage eventet. Efter presentationerna valde juryn ut två vinnare. Upplägget och genomförandet fungerade bra,deltagandet var mycket tillfredsställand och eventet blev mycket uppskattat. De utvalda ideerna var av mycket hög kvalitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.