Brodagvatten - SMF Drizzle

Diarienummer 2018-04463
Koordinator JÄRVEN ECOTECH AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Vårt mål & syfte med projektet är att genom denna förstudie undersöka & verifiera yteffektiva metoder för att rena brodagvatten & andra problematiska vatten.

Förväntade effekter och resultat

Efter denna förstudie förväntar vi oss att kunna verifiera & utvärdera några utvalda metoder för att rena dagvatten från broar.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet kommer delflöden från utvald källor att samlas in & bedömmas. Utifrån detta kommer sedan en rad metoder att testas i mindre skala för att rena detta vatten. Samtliga parametrar kommer att vägas in i detta utvärderande skede, detta för att finna metoder som i framtiden är praktiskt tillämpningsbara i verkligheten & i fullskalig drift.

Externa länkar

https://www.jarvenecotech.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.