Brasiliansk-svenskt forsknings- och utvecklingssamarbete om koldioxidlagring från biomassa (BECCS)

Diarienummer 2012-03176
Koordinator Biorecro AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att etablera ett nätverk i form av ett konsortium, för att därefter kunna ansöka om medel för forskning och utveckling av BECCS-tekniken, särskilt med hänsyn till de lokala krav som den brasilianska situationen ställer. På grund av för svagt intresse från brasilianska parter kunde ett konsortium inte skapas, varför målet inte uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat var att skapa en grund för mer omfattande forskningsansökningar och samarbeten kring brasilianska BECCS-pilotanläggningar. Eftersom ett konsortium inte kunde bildas med brasilianska parter kunde inte heller fler ansökningar tas fram eller samarbeten inledas.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde samtliga aktiviteter utom framtagande av ett konsortiedokument, vilket skulle ha skett i samarbete med brasilianska parter. Ett flertal möten genomfördes på plats i Brasilien, bland annat med ledningen på ett av Brasiliens största etanolföretag, samt med tjänstemän på myndigheter och forskare på universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.