Branschkartläggning ProcessIT

Diarienummer 2011-04070
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att kartlägga svensk IKT-bransch och visa på dess utveckling under den senast 5-årsperioden. Detta gjordes, både i en presentation och en rapport, varför måluppfyllelse uppnåddes.

Resultat och förväntade effekter

Bland förväntade effekter finns att regionala och nationella aktörer ska få nytta av genomförd kartläggning och analys. Det är ännu för tidigt för att säga ifall detta kommer att ske, men ett flertal aktörer har visat stort intresse för resultatet. Bl.a regionförbund och kommuner på olika håll i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg är att, utifrån definieringar av branschsegment, sektorer och FoU-områden samt identifiering av företagspopulation, genomföra analys och sammanställningar i rapport- och presentationsform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.