Branschkartläggning Massa & Papper

Diarienummer 2013-02065
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra en branschanalys av massa och pappersbranschen i Sverige med målet att producera en rapport och presentera rapport och analys vid olika tillfällen. Uppfyllelse: Detta har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Att personer inom och nära branschen ska få en bättre bild av läget. Utfall: Med utgångspunkt i våra nätverk inom Massa och papper har flera aktörer inom branschen uppskattat rapporten. Den har presenterats ingående i det nätverk av automationsansvariga inom branschen som vi driver.

Upplägg och genomförande

Genom bred datainsamling, baserat på SNI-koder, och olika typer av analyser anvisade av det verktyg som VINNOVA utprovat för denna typ av branschanalyser. Detta gav god struktur till arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.