Branschanalyser Regionala data Halland

Diarienummer 2013-01704
Koordinator HALLANDS LÄNS LANDSTING - Region Halland
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat