Brandskyddat cellulosamaterial i nya applikationer

Diarienummer 2015-00519
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera en eller flera potentiella möjligheter för Bioisolators brandskyddade produkter att nyttjas med tredje part för att tillsammans hitta potentiella utvecklingsprojekt. Planeringsprojektet har identifierat ett flertal projektidéer men har valt att gå vidare med två potentiella utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektplaner för kommande utvecklingsprojekt av potentiella produkter, har tagits fram. De innehåller aspekter som krav på produkt samt hur dessa ska uppnås och mätas/kontrolleras inklusive idéer för hur produktion ska ske. I dagsläget har projektdeltagarna inte hittat något direkt vidare steg i processen för en ny ansökningsomgång, dock finns projektbeskrivningarna redo så fort det ges möjlighet. Projektdeltagarna har skapat en gemensam samarbetsyta tillsammans med Innventia , där innovationsprocessen fortsätter efter projektets avslut.

Upplägg och genomförande

Innventia har tillsammans med övriga projektpartner arbetat med den metod och arbetsmetodik, där man utvärderat de tekniska aspekterna och dess affärspotential. Projektdeltagarna har tillsammans tagit fram de två potentiella utvecklingsprojekt som man valt att gå vidare med, och dessa är förankrade för att kunna hantera respektive marknad, teknik och produktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.