Brain Shuttle - a brain selective drug delivery tool

Diarienummer 2014-02266
Koordinator BRAIN SHUTTLE AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en unik teknologi för att förbättra eller möjliggöra tillförsel av proteinläkemedel till hjärnan - ett stort hinder i dagens läkemedelsutveckling för hjärnans sjukdomar. Vår teknik utgörs av en bärar-molekyl (carrier) + en kemisk länkarm som kan kopplas till valt protein. I förstudien har vårat huvudmål varit att visa ökat hjärnupptag av minst en av två olika proteiner m h a vår teknologi. Vi har uppnått flera delmål (syntes av aktiv bärar-linker prototyp substans, konjugering till test-protein) men inte nått hela vägen att kunna visa på konceptet.

Resultat och förväntade effekter

MS1: Prod. totalt 3 olika bärar-linker molekyler. Av de två första, BS1 och BS2, så var endast BS2 aktiv (EC50 6,7 uM på sin målreceptor). Inte imponerande men vi bedömde tillräckligt bra för att kunna testa konceptet så vi gick vidare med BS2. Nyligen har vi gjort en till substans, BS3, som är minst 4x mera potent än BS2. MS2. Konjugeringen av BS2 till protein - större utmaning än vi trott men vi löste det. Dock inte till tillräckligt hög koncentration eller konjugerings grad av BS2 per protein pga utfällning av proteinet vid högre konc och BS2/ protein kvot. Det styrde gränsen för maxdos in vivo.

Upplägg och genomförande

Samarbetat med KeyToLead AB för syntes av våra carrier-linker substanser har fungerat utmärkt, trots en del tekniska utmaningar i syntesen av några av substanserna. Samarbetet med forskare på BMC, Uppsala U. för utarbetandet av metod för konjugering av BS2 till våra modellproteiner har också fungerat mycket bra. Trots en hel del oväntade utmaningar så löstes det, tack vare expertisen på BMC. Vi vet nu att vi behöver bättre potens av carriern + högre koncentration och konjugeringsgrad utan att proteinet faller ut i lösning för att nå högre serumnivåer som är närmare EC50 för carriern.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.