Bortom linjen: nya organisationslogiker för innovation i samarbete med teknikkonsultföretag

Diarienummer 2013-02447
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Syftet var att genomföra en förstudie och författa en genomarbetad ansökan som är förankrad hos partnerföretagen. Syftet var att genomföra en kartläggning av nuläget och identifiera problemområden för vidare forskning. Mer detaljer finns i ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten var att etablera en plattform för det kommande projektet. Mer detaljer finns i ansökan.

Upplägg och genomförande

Genomförande av intervjuer med teknikkonsultföretag. Genomförande av intervjuer med branschorganisationer. Genomförande av intervjuer med kundföretag. Genomförande av workshops med representanter från teknikkonsultföretag. Genomförande av workshops med representanter från kundföretag. Genomförande av workshop med övriga intressenter. Möten med representanter från forskningsfinansiärer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.